NAGŁÓWEK

XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej imienia prof. Jacka Stupnickiego
19-22 października 2022

NAGŁÓWEK
Informacje Ogólne
Zgłoszenia prac

Uczestnicy proszeni są o przesłanie jednostronicowego streszczenia w języku angielskim.
Przewidujemy druk pełnych, pozytywnie zrecenzowanych tekstów referatów w monografii open access „Materials Research Proceedings” (20 pkt, lista MEiN). Wybrane referaty będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie „Archive of Mechanical Engineering (70 pkt, lista MEiN).
Warunkiem publikacji jest opłacenie uczestnictwa w Sympozjum przez co najmniej jednego z autorów pracy. Streszczenia referatów zostaną wręczone uczestnikom podczas obrad.

Plik: formatka streszczenia artykułu
Plik: formatka artykułu
Komitety Sympozjum
Rejestracja
Program
Opłata
Miejsce
Ważne Terminy
Kontakt
Zgłoszenia prac
english