Skład Sekcji:

Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab inż. Paweł Pyrzanowski
Sekretarz Sekcji: dr inż. Jacek Gadomski

Członkowie Komitetu:

Członkowie Stowarzyszeni:

 • dr inż. Marcin Bocheński - Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Marcin Daniel Gajewski - Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz. prof. uczelni - Politechnika Œwiętokrzyska
 • dr inż. Ludomir Jankowski - Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż.Tomasz Klekiel, prof. uczelni - Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. inż. Maria Kotełko - Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. uczelni - Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. uczelni - Politechnika Krakowska
 • dr inż. Andrzej Mitura - Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. uczelni - Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Celina Pezowicz - Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jerzy Pisarek - Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. uczelni - Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut - Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka - Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. uczelni - Politechnika Białostocka
 • dr inż. Adam Tomczyk - Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Tomasz Wandowski, prof. IMP - IMP PAN, Gdańsk
 • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni - Politechnika Warszawska