NAGŁÓWEK

XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej imienia prof. Jacka Stupnickiego
19-22 października 2022

NAGŁÓWEK
Informacje Ogólne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że najbliższe Sympozjum planowane jest w dniach 19-22 października 2022.
Konferencja odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT,
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
Rejestracja została uruchomiona.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej
prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski


CELE SYMPOZJUM
Celem Sympozjum jest umożliwienie prezentacji osiągnięć dotyczących badań eksperymentalnych w mechanice ciała stałego, mechanice płynów, mechanice konstrukcji, budowie maszyn i biomechanice.

TEMATYKA SYMPOZJUM
Organizatorzy oczekują prac z następujących dziedzin:
  • Nowe metody eksperymentalne i aparatura badawcza
  • Zastosowania metod eksperymentalnych w mechanice ciała stałego, mechanice płynów, mechanice konstrukcji, biomechanice
  • Automatyzacja pomiarów i opracowania wyników
  • Analiza wyników
  • Systemy kontroli jakości

ORGANIZATORZY
PODZIĘKOWANIA

Sympozjum dofinansowane przez Polską Akademie Nauk w ramach finansowania działalności upowszechniającej naukęlogo
HISTORIA

Sympozja Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego organizowane są co dwa lata - jest to kontynuacja sympozjów z zakresu mechaniki doświadczalnej rozpoczętych w 1962 roku przez Komitet Organizacyjny w składzie: profesorowie Zbigniew Brzoska, Roman Doroszkiewicz, Przemysław Jastrzębski, Jacek Kapkowski, Zbigniew Orłoś, Jacek Stupnicki i Wojciech Szczepiński. Tradycja organizacji tych specjalizowanych konferencji naukowych utrzymała się, o czym świadczy liczba zorganizowanych do tej pory konferencji. Dwa pierwsze sympozja w 1962 i 1965 roku poświęcone były elastooptyce, natomiast tematyka dotycząca Doświadczalnych Badań w Mechanice Ciała Stałego pojawiła się w 1967 roku i jest utrzymywana do chwili obecnej. W 2022 roku tematyka Sympozjum została rozszerzona o zagadnienia związane z mechaniką płynów.
Komitety Sympozjum
Rejestracja
Program
Opłata
Miejsce
Ważne Terminy
Kontakt
Zgłoszenia prac
english