NAGŁÓWEK

XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej imienia prof. Jacka Stupnickiego
19-22 października 2022

NAGŁÓWEK
Informacje Ogólne
WAŻNE TERMINY

Termin rejestracji zgłoszenia wstępnego (poprzez stronę internetową Sympozjum) – każdy uczestnik:
   31 lipca 2022

Termin nadesłania streszczenia referatu:
   31 lipca 2022

Termin przesłania uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu prac oraz wstępnym programie Sympozjum:
   20 sierpnia 2022

Termin wniesienia opłaty za uczestnictwo w Sympozjum:
   30 września 2022

Termin przesłania pełnego tekstu:
   28 października 2022

Pomimo upływu terminu, rejestracja na Sympozjum jest nadal możliwa. Informacja o zakwalifikowaniu w takim przypadku zostanie wysłana w ciągu 14 dni od złożenia streszczenia.
Komitety Sympozjum
Rejestracja
Program
Opłata
Miejsce
Ważne Terminy
Kontakt
Zgłoszenia prac
english